Verhuur

MCRE richt zich tot particuliere en professionele eigenaars voor de verhuur van kantoor-, bedrijfsgebouwen en winkelpanden.

De balans vinden tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bekeken vanuit het perspectief van de beheersing van kosten en risico's, is een uitdaging. Dit geldt voor alle soorten organisaties, klein en groot, met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Bedrijven zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven. MCRE richt zich dan ook op de vastgoedbehoeften van onze klanten en zijn er ons van bewust dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering.

Wij focussen ons op verhuuropdrachten binnen Limburg want binnen deze regio kennen wij de markt en de spelers het best.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  1. Analyse en advies met betrekking tot de bestaande huisvestingssituatie
  2. Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie
  3. Begeleiding in de zoektocht
  4. Uitvoeren van een herontwikkelingsstudie van het vastgoed van de gebruiker en of beleggers.