Tenant representation

Door onze nationale en internationale knowhow en door de dagelijkse contacten met de gebruikers van dergelijke ruimtes zijn wij perfect op de hoogte van de eisen die aan moderne kantoor- en bedrijfsruimtes worden gesteld. Deze knowhow gebruiken wij om onze kandidaat-huurders en opdrachtgevers optimaal te informeren en adviseren.

Wij focussen ons op huuropdrachten binnen Limburg want binnen deze regio kennen wij de markt en de spelers het best.

De balans vinden tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bekeken vanuit het perspectief van de beheersing van kosten en risico's, is een uitdaging. Dit geldt voor alle soorten organisaties, klein en groot, met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Bedrijven zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven.

MCRE richt zich dan ook op de vastgoedbehoeften van onze klanten en is er zich van bewust dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering.

Op basis van de eisen van de opdrachtgever en zijn financiële speelruimte maken wij een inventaris van verschillende locaties en panden. Deze mogelijkheden worden samen met de opdrachtgever geëvolueerd. Vervolgens voeren we onderhandelingen over de huurprijs en de overige huurvoorwaarden om zo tot het beste resultaat te komen.

MCRE begeleidt haar klanten eveneens bij het heronderhandelen van bestaande huurovereenkomsten. We toetsen de huurovereenkomst dan aan de marktconformiteit van de huurprijs en de overige huurvoorwaarden.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  1. Analyse en advies met betrekking tot de bestaande huisvestingssituatie
  2. Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie
  3. Begeleiding in de zoektocht
  4. Uitvoeren van een herontwikkelingsstudie van het vastgoed van de gebruiker.